top of page
  • Obrázek autoraHana Křížová

Zahájení projektu InterBridge

Aktualizováno: 11. 3.Máme za sebou první oficiální akci našeho projektu. Svůj pohled na toto vědou, kreativitou a chlebíčky naplněné odpoledne sepsala samotná vedoucí celého projektu - Hana Křížová.

Tak a je to tady! Měli jsme zahajovací „kick-off“ meeting k našemu projektu InterBridge. Projekt InterBridge byl monitorovacím výborem vyhodnocen jako perspektivní a dostali jsme se mezi projekty finančně podpořené evropským programem Interreg, konkrétně programem Interreg Česko-Sasko.


Celý název našeho projektu je InterBridge - Interdisciplinární most. Název napovídá, že budeme něco spojovat. V následujících třech letech budeme spojovat vědu a umění. A když ne spojovat, tak aspoň k sobě přibližovat. A když ne vědu a umění, tak aspoň vědu a kreativitu. A aby toho nebylo málo, tak to budeme dělat přeshraničně: spojovat vědu a umění (nebo kreativitu) mezi Českem a Saskem. Už teď tušíme, že to nebude lehké. Hlavně proto, že většina z nás jsou vědci, nikoliv umělci. Až na malé výjimky, máme v týmu Honzu a Lukáše z Fakulty umění a architektury, kteří mají s využitím technologií v umění zkušenost. To nám předvedli ve své prezentaci na našem zahajovacím česko-německém setkání, které se uskutečnilo 5. února odpoledne v Ústavu pro nanomateriály, nové technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.


Naši němečtí partneři z Technické univerzity v Chemnitz, Daisy a Johannes, sebou přivezli velké množství vzorků kompozitních materiálů, které u nich vyvíjejí. Určitě se z nich dá vytvořit i nějaké umění, jen je musíme nabídnout těm správným kreativcům. A k tomu bude sloužit i náš katalog materiálů a technologií pro kreativní tvorbu, který plánujeme vytvořit. A plánujeme toho spoustu.Naši průmysloví partneři, Preciosa a Entry Engineering, ve svých prezentacích ukázali, čím se tyto podniky zabývají a čím mohou v našem projektu přispět. Pokud jde o Preciosu, u skla a bižuterie je snadné najít spojení vědy a umění, ale po několika společně řešených vědeckých projektech věřím, že i Entry má co nabídnout. Pro začátek technický support a až přijde na řadu 3D tisk, ještě o nich uslyšíte.


Při přípravě prezentace jsem zjistila, že by se všichni účastníci mítinku dobrou čtvrthodinu museli dívat na jeden-dva nudné slajdy, takže jsem ji s pomocí AI trochu oživila obrázky, které symbolizovaly hlavní myšlenku projektu: spojení vědy a umění, spojení vědy a kreativity. Surikata na přehlídkovém molu upozornila na módní přehlídku, žirafa na listu Viktorie královské před vodopády odkazovala k chystané přednášce o bionice, kočka v galerii provázela informace o putovních výstavách, sova v plášti u mikroskopu v laboratoři patřila k povídání o chystaných webinářích na téma materiály a technologie, s nimiž pracujeme a které by se daly použít k umělecké tvorbě.
Náš projekt trochu formálně rozčleníme na několik tematických etap. Začínáme etapou Optika, do níž se schová elektronová a optická mikroskopie, fotografie, struktury a tvary. Potom přijde na řadu 3D tisk, sklo, keramika, strojírenství. Ve skutečnosti se ale budou témata prolínat. Každý rok proběhnou dva webináře, nejméně dva workshopy a jedna putovní výstava. Kolik bude nakonec workshopů, to ještě není jisté, ale nejméně 5 a ten první bude zaměřený na umělecké zpracování obrázků z elektronové a optické mikroskopie. Každý workshop bude doprovázet několik přednášek. Začneme hned ve velkém stylu – první přednáška na téma Vědecká fotografie a mikrofotografie by se měla uskutečnit 19. března odpoledne. Přednášet bude pan Viktor Sýkora z 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pan Sýkora nasbíral už pěknou řádku ocenění za své fotografie u nás i ve světě a jeho fotografie otiskli i v časopisech National Geographic nebo Science. Kdo zná jeho knihy Tajemství rostlin (Academia 2009) a Neviditelný lidský svět (Academia 2015), tak ví, že to bude přednáška zajímavá a že bude rozhodně na co se dívat.


Pokud jde o všechny naše plánované akce a výstupy – webináře, přednášky, workshopy, výstavy, možnost umělecky se realizovat s využitím materiálů a technologií v našich laboratořích (tomu říkáme „umělecké rezidentury“) a na konci projektu i sada e-learningových kurzů, tak všechno tohle chceme nabídnout veřejnosti zadarmo. Jedinou podmínku máme: prosím přihlašujte se na naše akce skrze tyto webové stránky, kde si budete moci po jednoduché registraci vygenerovat vstupenku s QR kódem. Moc toho po vás chtít nebudeme, jen jméno, příjmení, e-mail a eventuelně příslušnost k nějaké organizaci, podniku, škole apod. Asi tušíte, že ve skutečnosti nikdy nic není tak úplně zadarmo, že? Na všech našich akcích budeme pořizovat fotografie, které budeme zveřejňovat na webu a sociálních médiích, a také musíme vaši účast dokumentovat prostřednictvím podpisové listiny. K tomu všemu potřebujeme mít váš souhlas. Však víte, GDPR… a to nám odkliknete právě při tom přihlašování na akce. Chápeme, že ne všichni jsou s počítačem kamarádi, takže když přijde někdo bez přihlášení, určitě ho nepošleme pryč, nebojte se. Jen nám tento souhlas bude muset dát přímo na místě.


Kdo by neměl rád veselé historky z natáčení, že? Po dobu mítinku jsme měli na stole hezky předpisově vyvěšené vlaječky – EU, Česko a Sasko. Nic neobvyklého u projektů podpořených z peněz EU. Ale představte si, že nikdo opakuji nikdo si po celou dobu nevšiml, že česká vlajka je vzhůru nohama! A pochopitelně vlajky jsou vidět na dobré třetině fotografií, které jsme v mítinku pořídili. Že si toho nevšiml nikdo z ostatních, bylo zřejmě důsledkem toho, že se všichni naprosto soustředili na prezentace... anebo se spíš dívali na ty skvělé chlebíčky, které na ně čekaly při coffee breaku? Každopádně na našich zveřejněných fotkách tuhle anomálii nehledejte, udělali jsme takové to digitální Čáry máry a na fotkách to spravili.


V průběhu mítinku jsme také volili logo našeho projektu. Naše art director Margaret vytvořila asi dvacítku různých návrhů loga InterBridge. V tajné volbě bylo vybráno logo, které najdete na našich stránkách a akcích vedle oficiálního loga programu Interreg. Symbolizuje spojení umění a vědy, což představuje spojení malířské palety a laboratorní skleněné baňky s krátkým hrdlem se zábrusem.


Po prezentacích jsme se vydali na prohlídku laboratoří – laboratoř plasmových úprav, laboratoř tvorby nanovláken, laboratoř hydrodynamiky, laboratoř 3D tisku, laboratoř měření tenkých vrstev. Diskutovali jsme, plánovali. Bylo to fajn odpoledne a v následujících třech letech o nás ještě uslyšíte. Téměř všechny akce, které plánujeme, jsou určeny pro veřejnost. Pokud máte rádi vědu, umění a jste kreativní, můžete se zapojit do našeho projektu. Budete vítáni!


Hana Křížová, vedoucí projektu InterBridge

Interreg Česko-Sasko: https://www.sn-cz2027.eu/cz/

CXI (Ústav pro nanomateriály): https://cxi.tul.cz/o-nas

Entry Engineering: https://entry-cz.com/

90 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page