top of page

Interdisciplinární most – InterBridge

Smyslem projektu je vytvořit prostor pro intenzivní přeshraniční spolupráci mezi TUL, TUC

a uměleckými subjekty z česko-saského regionu, přispět k rozvoji regionu prostřednictvím kulturní
výměny a posílení mezinárodní spolupráce.

 

Sledujeme tři hlavní cíle:


a) Propojení vědy a umění především prostřednictvím seminářů, přednášek, workshopů a konferencí.
Smyslem je vytvořit prostor pro výměnu informací, inovativních myšlenek a spolupráci mezi
vědeckými institucemi, etablovanými umělci a kreativci z řad široké veřejnosti a připravit materiály

prostředí pro nový studijní obor zaměřený na aplikaci technologií v umění.


b) Inspirace umělců, kreativců a podniků k využití technologií a materiálového výzkumu. Chceme
podpořit vznik nových projektů a iniciativ, které kombinují vědecký pokrok s uměleckým a kreativním
potenciálem.


c) Zvýšení povědomí veřejnosti o výzkumu, technologiích a umění. Klademe důraz na veřejné
vzdělávání a osvětu v nových technologiích a materiálovém výzkumu. Společně chceme informovat

aoslovit veřejnost, školy a další instituce a přiblížit jim vědu, technologie a umění prostřednictvím
výstav, vzdělávacích materiálů a sborníků.

bottom of page