top of page
  • Obrázek autoraHana Křížová

TU Liberec a TU Chemnitz představily možnosti spolupráce na setkání průmyslové asociace AMIA

Aktualizováno: 13. 5.


Na pravidelném setkání průmyslové asociace AMIA (Advanced Materials Industrial Association) 29. dubna 2024 v Ústavu pro nanomateriály v Liberci jsme přivítali zástupce průmyslu, kterým pravidelně jednou ročně vědci z Ústavu pro nanomateriály prezentují svůj výzkum. Technická univerzita v Liberci (TUL) jakožto lídr projektu InterBridge a projektový partner Technická univerzita v Chemnitz (TUC) se staly klíčovými aktéry této události, která propojila zdánlivě nesourodé světy: vědu, průmysl a umění.


Kromě prezentací vědců, kteří seznámili zástupce firem s výzkumnými aktivitami CXI v oblastech jako jsou nanotechnologie a materiálové inženýrství, byly představeny i dva projekty realizované v rámci programu Interreg Česko-Sasko. Náš projekt InterBridge, který je zaměřený na propojení vědy a umění, hrál v tomto příběhu důležitou roli.


V rámci prezentace projektu InterBridge se totiž přítomní zástupci firem dozvěděli o výzkumném centru MERGE, které se zabývá inovacemi v oblasti lehkých konstrukcí a které má v organizační struktuře TUC podobné postavení jako CXI na TUL. Součástí centra MERGE je i Oddělení lehkých konstrukcí a polymerních technologií, kde působí výzkumná skupina Textilní, plastové a hybridní kompozity, kterou vede prof. Dr. Daisy Nestler. Tato skupina se zabývá vývojem kompozitních materiálů a plastů s širokou škálou průmyslových aplikací a je naším projektovým partnerem v obou projektech Interreg Česko-Sasko.


V InterBridge sdílíme společně vizi propojení inovativních technologií s uměleckým vyjádřením. Ve druhém projektu, který bude zahájen v listopadu tohoto roku, bude TUL a TUC spolupracovat v oblasti zobrazování, měření a analýzy průmyslových materiálů na právě zakoupeném moderním iontovém skenovacím elektronovém mikroskopu (FIB-SEM). Ing. Pavel Kejzlar z Laboratoře optických metod představil možnosti tohoto unikátního zařízení

a jeho potenciál pro průmyslové využití.


Setkání asociace AMIA tak splnilo svůj cíl a stalo se platformou pro propojení vědecké obce s průmyslem. Zástupci firem si odnesli cenné informace o výzkumných aktivitách Ústavu pro nanomateriály a německého výzkumného centra MERGE, o možnostech spolupráce v oblasti výzkumu nanomateriálů, polymerů a kompozitů, a o jedinečných projektech realizovaných v rámci programu Interreg Česko-Sasko.


Věříme, že tato událost povede k navázání nových kontaktů a k rozvoji inovativních partnerství v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů.


Hana Křížová
37 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page