top of page
  • Obrázek autoraHana Křížová

Exkurze do drážďanské botanické zahrady

Aktualizováno: 27. 5.

V botanické zahradě, kterou spravuje Technická univerzita v Drážďanech, pokračoval ve čtvrtek 16. května 2024 exkurzí workshop zaměřený na bioniku, který jsme organizovali v rámci našeho projektu InterBridge. Jak už víte z předchozích článků, náš projekt propojuje vědu a umění a zároveň je i mostem mezi naším regionem a Saskem.  Tímto workshopem jsme skrze bioniku, v níž se spojuje krása a funkčnost přírody s technikou a lidskou kreativitou, propojili studenty z Liberce a Drážďan. Naším hlavním cílem bylo vzbudit u mladých lidí zájem o vědu a techniku a podpořit jejich mezinárodní spolupráci.


Akce navazovala na přednášku docentky Dory Kroisové o bionice, která se pro zhruba 50 dětí ze ZŠ Sokolovská v Liberci konala v Ústavu pro nanomateriály v Liberci před měsícem. Autobus plný těchto dětí dorazil do Drážďan, aby se zde ponořily do tajů bioniky ukrytých v botanické zahradě. Zde na ploše přibližně 3 hektarů roste téměř 10 tisíc druhů rostlin. Naši mladí studenti sledovali především expozici bionické stezky a seznamovali se s rostlinami, které sloužily jako inspirace pro bionické technologie.


Exkurze se zúčastnili i čtyři učitelé ze ZŠ Sokolovská jako pedagogický dozor, dále dr. Voleská z Ústavu pro nanomateriály, která měla pro děti připravený odborný výklad k bionické stezce, a dva studenti z Technické univerzity v Liberci - Káťa Chromčáková z Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty a Honza Plíhal z Fakulty strojní. Káťa a Honza měli důležitý úkol – oslovovali německé návštěvníky botanické zahrady jménem TUL a jménem našeho projektu. Pomocí zábavného testu z bioniky zjišťovali úroveň znalostí v této oblasti a zároveň propagovali projekt InterBridge a jeho aktivity.


Během prohlídky botanické zahrady se naši mladí studenti setkali s řadou fascinujících příkladů bioniky v rostlinném světě. Impozantní pavilon kaktusů a sukulentů jim ukázal odolnost a přizpůsobivost rostlin v drsných podmínkách. Vlhký tropický pavilon Jižní Ameriky a Asie je seznámil s rostlinami, které se vyvinuly k životu ve vlhkém a teplém prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována rostlinám, které sloužily jako inspirace pro bionické technologie. Bambus s jeho pevností a lehkostí, přeslička s její schopností kumulovat křemík a odolávat ohni, lekníny s jejich vodoodpudivými listy, kaktusy s jejich schopností zadržovat vodu, strelicie s jejich aerodynamickým tvarem a mandarinka s jejími samolepicími semínky - to vše jsou jen některé z příkladů, jak se příroda stává inspirací pro inovativní technologie.


Důležitou součástí našeho bionického workshopu bylo aktivní zapojení dětí. Dostaly za úkol nafotit rostliny v konkrétních barvách a následně je výtvarně ztvární pod vedením pana učitele Červinky. Výtvory dětí se stanou součástí putovní výstavy, která bude prezentovat výsledky projektu InterBridge.


V drážďanské botanické zahradě se mladí studenti ze ZŠ Sokolovská setkali také s německými studenty z botanické školy, kteří mají přímo v areálu botanické zahrady výuku praktické botaniky. Také oni nám na místě vyplnili náš test z bioniky a přislíbili svými výtvarnými pracemi inspirovanými bionikou účast na putovní výstavě. Test byl dostupný v němčině nejen pro studenty drážďanské botanické školy a německé děti, se kterými jsme byli předem na setkání v botanické zahradě domluveni (ať žijí sociální média!), ale i pro náhodné německé návštěvníky botanické zahrady. Pan učitel Červinka, který kromě výtvarné výchovy vyučuje také němčinu, byl při těchto kontaktech velmi užitečný. Nemohl být všude, ale díky univerzálnímu vesmírnému jazyku (angličtina) a moderním technologiím (mobily s translátory) dnes už není komunikace lidí mluvících různými jazyky žádnou překážkou.


Studenti, milovníci rostlin a zájemci o bioniku, vědu a umění z Liberce a Drážďan tak měli možnost procvičit si své jazykové dovednosti, znalosti botaniky a bioniky, a také navázat nové kontakty s lidmi z druhé strany hranice.


Určitě jste zvědaví, jak dopadly výsledky našich testů z bioniky, kterých se účastnili německé děti, studenti i náhodní návštěvníci botanické zahrady: nad očekávání dobře. Většina dotázaných prokázala velmi dobré znalosti bioniky. Je vidět, že drážďanská botanická zahrada se svou bionickou stezkou plní nejen relaxační a estetickou, ale i vzdělávací úlohu na výbornou.


Exkurze v drážďanské botanické zahradě i celý bionický workshop měly velký úspěch a ohlas u všech zúčastněných. Děti si užily poznávání fascinujícího světa bioniky a aktivně se zapojily do programu. Setkání s německými studenty a propagace projektu InterBridge přispěly k budování přeshraničních kontaktů a k šíření povědomí o bionice mezi mladými lidmi. A teď už se budeme jen těšit na všechna výtvarná díla, která se k nám jako výstupy z této akce dostanou a stanou se součástí naší první putovní výstavy. Výstava bude prezentována na různých místech v České republice a Sasku a jejím cílem bude seznámit širokou veřejnost s fascinujícím světem bioniky a inspirovat k zájmu o vědu a techniku.


Workshop v botanické zahradě při TU Drážďany ukázal, jak může projekt InterBridge propojovat zvídavé a aktivní obyvatele z obou zemí a otevírat jim dveře do světa vědy a poznání. Díky aktivnímu zapojení dětí, studentů, pedagogů a vědců se tato akce stala inspirativní a zábavnou událostí, která přispěla k budování mezinárodních kontaktů a k šíření povědomí o bionice - oboru, který spojuje funkčnost a krásu, techniku a přírodu, vědu a umění.


Hana Křížová


53 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page